AurangabadAurangabad JES Chapter – Executive Committee

Tenure : 2019-21

President

Er. Darshan Sancheti
9890555835
 darshan.sancheti@gmail.com

Secretary

Er. Piyush Gangwal
9422201860
 piyushgangwal26@gmail.com