JES FoundationJES Foundation JES Chapter – Executive Committee

Joint Secretary

Er. Niketan Sethi
9425XXXXXXXX
 sethi@rrcat.gov.in

Member

Er. Abhaya Srisrimal Jain
9841XXXXXXXX
 abhayakumar.s@lifecell.in

Member

Er. Manoj Jain
+974XXXXXXXX
 manoj@qatargratings.com

Member

Er. Prem Jain
4089XXXXXXXX
 premjain1@gmail.com