GurgaonGurgaon JES Chapter – Executive Committee

President

Er. Ashok Jain
9991XXXXXXXX
 akjain169@gmail.com

Secretary

Er. Atul Jain
9769XXXXXXXX
 atulzen@gmail.com

Member

Er. Manish Jain
9910XXXXXXXX
 manish_jain74@hotmail.com